top of page

GUDBRANDSDAL FRAKT

Gudbrandsdal Frakt AS er en transport- og logistikkbedrift med hovedkontor og godsterminal på Otta i Innlandet fylke. Vi har også egen godsterminal på Rudshøgda.

På folkemunne er vi kjent som GDF eller GD-frakt som mange også bruker. 

Vi har ca. 30 ansatte og disponerer rundt 20 kjøretøyer fra små varebiler til de største modul-vogntogene.

Visjonen og verdier

Selskapet ble etablert i 2001 med visjon om å være det best foretrukne selskap for distribusjon av næringsmidler i Gudbrandsdalen som alternativ til egentransport for grossister og produsenter av ferskvarer, drikkevarer og tørrvarer.

 

Vi i Gudbrandsdal Frakt AS henter og bringer varene trygt frem. God service er en selvfølge hos oss.

Vi har et sterkt fokus på å levere høy kvalitet og punktlighet, samtidig som vi skal løse våre oppgaver med minst mulig klimaavtrykk. Miljøeffektiv kjøring, høy fyllingsgrad og vi skal alltid ha den nyeste motor og drivstoffteknologien på våre kjøretøy

 

Vårt faste transportområde er over det meste av Østlandet.

 

Din trygghet med å velge oss er, vår erfaring og stabilitet.

Våre mål - kvalitet, miljø og trafikksikkerhet

Gudbrandsdal Frakt AS har klare mål når det gjelder kvalitet, miljø og trafikksikkerhet i bedriften.

 

Når det gjelder vår kvalitetspolitikk skal vi:

 • til enhver tid sette kundens behov i fokus

 • glede våre kunder

 • være tilgjengelig for våre kunder

 • sørge for at ansatte trives i bedriften

 • sørge for høy kompetanse blant de ansatte

 • legge til rette for gode interne systemer som sikrer rett levering til avtalt tid og pris

 • etablere systemer som sørger for kontinuerlig forbedring av interne prosesser

 • påse at ansatte etterlever vår strategi og vår politikk.

 

Når det gjelder vår miljøpolitikk skal vi:

 • kjøpe biler som har lavest mulig forurensende utslipp og lengst mulig oljeskiftintervall

 • optimalisere ruter og øke fyllingsgraden

 • bruke dekk med liten rullemotstand og lang levetid

 • vaske bilene våre i vaskehall med oljeutskiller

 • foreta service på bilene etter fabrikkens spesifikasjoner

 • ha fokus på sjåførenes kjøreatferd og forbruk

 

Når det gjelder trafikksikkerhet skal vi:

 • følge lover og regler som gjelder for kjøretøy og veitransport

 • bruke bilbelte og annet sikkerhetsutstyr

 • 0-tolleranse for bruk av håndholdt mobil under kjøring

 • overholde fartsgrensene

 • plombere alle kjøretøyer på 84 km/t

 • overholde kjøre- og hviletidsreglene

 

Avvik eller brudd på disse punktene blir fulgt opp med tiltak innen kort tid.

For å nå disse målene har vi etablert gode rutiner, styringssystemer og har jevnlige personalmøter med oppdatering og informasjon.

Vi jobber for akkurat deg, og det er derfor vi setter kvalitet, miljø, punktlighet og service øverst.

bottom of page